Laxogenin nedir?

Laxogenin (3beta-hidroksi-25D, 5alfa-spirostan-6-on) bir brassinosteroid veya bitki hormonudur. Brassinosteroidler, hayvan steroid hormonlarına benzer bir yapıya sahip olan, brassinosteroidler adı verilen bir bitki hormonu sınıfına aittir. Bitkilerde büyümeyi artırmak için çalışırlar.Bir Asya bitkisi olan Smilax sieboldii’nin yeraltı gövdeleri yaklaşık % 0,06 laxogenin içerir ve ana doğal kaynağıdır. Laxogenin ayrıca Çin soğanından da ( Allium chinense )  elde edilir. Takviyelerdeki laxogenin, daha yaygın bitki steroidi olan diosgenin’den üretilir. Aslında diosgenin, progesteron , kortizon ve testosteron dahil sentetik steroidlerin % 50’sinden fazlası için hammadde olarak kullanılmaktadır.Sıklıkla “doğal” olarak reklamı yapılmasına rağmen, çoğu takviye laxogenin içermez, bunun sentetik türevi olan 5a-hidroksi laksogenin (laxosterone) içerir. 12 farklı laxogenin takviyesinin analizi sonucunda 5a-hidroksi laxogenin’in her zaman sentetik laxogenin’den türetildiği bulundu. Daha da önemlisi 5 takviyede hiç 5a-hidroksi laxogenin yoktu ve 8 tanesi test edilmemiş diosgenin ile kontamine olmuştu .

Etki Mekanizması

Steroidlerin aksine, laxogenin bir steroid veya prohormon değildir .Cinsiyet hormonlarına benzer ama farklı bir şekilde davranır.Laxogeninin, steroidler gibi yan etkilere neden olmadan kas büyümesini ve yağ yakımını artırdığı varsayılır. Ancak, bu iddiaları destekleyecek kanıtlar yetersizdir.Bu, laxogenin’i gri alanda bir yerde asılı bırakır.Laxogenin muhtemelen AKT 1’i aktive ederek kas yapısını artırır . Bu haberci proteinde mutasyonları olan kişiler, laxogenin’e karşı değişmiş bir yanıt verebilir.

Bitki steroidleri, insan steroid hormonlarından tamamen farklı bir yolla etki eder. Sadece hücre yüzeyine bağlanırlar, bu da hücrenin içine kas yapısını artırmak için bir sinyal gönderir.

Daha spesifik olarak, kas yapısını artıran ve kas proteinlerinin parçalanmasını önleyen AKT1 veya protein kinaz B olarak bilinen bir proteini aktive ederler.

Ek olarak, doğal laxogenin türevleri, cAMP’yi (fosfodiesteraz) parçalayan enzimi bloke eder. Bu, cAMP düzeylerini artırarak yağ parçalanmasını artırır ve savaş ya da kaç (sempatik) tepkisini etkinleştirir.

Anabolik Etkileri

Laxogenin, sporcular ve vücut geliştiriciler için kas yapıcı takviye olarak satılmaktadır. Kaslarda protein üretimini %200 artırdığı iddia edilmektedir.

Sıçanlar üzerinde yapılan eski bir Rus çalışmasında, laxogenin ile benzer yapıya sahip brassinosteroid türevleri, cinsiyet hormon düzeylerini yükseltmeden veya etkilerini taklit etmeden karaciğer, kalp, böbrek ve bacak kaslarının toplam ağırlığını ve protein içeriğini artırmıştır.

Benzer şekilde, başka bir bitki brassinosteroid, sıçanlarda gıda alımını, kilo alımını, zayıf vücut ağırlığını, bacak kaslarının ağırlığını ve fiziksel zindeliği artırdı. Kas hücrelerinde, hem bu molekül hem de sentetik türevleri protein üretimini teşvik etmiş ve protein yıkımını azaltmıştır.

Brassinosteroidlere benzer yapıya sahip bir bitki kimyasalları sınıfı, fitoekdisteroidler hayvanlarda kas büyümesini ve kas hücrelerinde protein üretimini arttırdı.

Tüm bu maddeler benzer olmakla birlikte aynı değildirler. Laxogenin’in (ve takviyelerdeki türevlerinin) benzer anabolik etkilere sahip olması mümkündür. Ancak bunlar henüz araştırılmadığından, laxogeninin kas geliştirme potansiyeli söz konusu olduğunda tam bir bilgiye sahip değiliz.Laxogenin benzeri bileşikler, hayvanlarda protein üretimini, kas büyümesini ve fiziksel zindeliği uyarır. Laxogenin’in benzer anabolik etkileri olabilir ancak çalışmalar bunu henüz doğrulamamaktadır.

 

Laxogenin’in Diğer Potansiyel Etki Alanları

Bu bölümde listelenen koşullardan herhangi biri için laxogenin kullanımını destekleyen hiçbir klinik kanıt yoktur. Aşağıda, daha fazla araştırma çabalarına rehberlik etmesi gereken, mevcut hayvan ve hücre temelli araştırmaların bir özeti bulunmaktadır. Ancak, aşağıda listelenen çalışmalar, herhangi bir sağlık yararını destekleyici olarak yorumlanmamalıdır.

1) Kanser

Laxogenin, farelerde akciğer tümörü oluşumunu azaltmıştır. Doğal ve sentetik laxogenin türevleri 2 çalışmada  lösemi ve kolon kanseri hücrelerini öldürmüştür .

Diğer doğal ve sentetik brassinosteroidler prostat kanseri hücrelerini öldürmüş ve hücre çalışmalarında tümör büyümesini bloke etmiştir.

2) Kan Şekeri

Obez farelerde, bir bitki brassinosteroid (homobrassinolid) kan şekeri seviyelerini, karaciğerde şeker üretimini ve insülin direncini düşürmüştür . Hücrelerde protein ve yağdan şeker yapan iki enzimin aktivasyonunu engellemiştir.

3) Doku Hasarı

Bir hücre çalışmasında, doğal bir laxogenin türevi, serbest radikallerden doku hasarını ve zayıf oksijen beslemesini önledi. Bu, laxogenin’in oksidatif stresi nötralize edebileceğini ve bunun kas iyileşmesi üzerindeki yararlı etkilerini açıklayabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, hayvan ve insan çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Hayvan ve hücre çalışmalarına göre, laxogenin ve benzeri bileşikler kanserle savaşabilir, kan şekerini düşürebilir ve oksidatif stresin neden olduğu doku hasarını önleyebilir. Bununla birlikte, insan çalışmaları son derece eksik.

Sınırlamalar ve Uyarılar

Laxogenin’in hem kas geliştirme etkileri hem de diğer potansiyel kullanımları yalnızca hayvanlarda ve hücrelerde test edilmiştir. Laxogenin ürünlerinin etkinliğini ve yan etkilerini değerlendirmek için klinik araştırmalara ihtiyaç vardır.

Ek olarak, çalışmaların hiçbiri genellikle mevcut takviyelerde bulunan bileşiği kullanmadı: 5a-hidroksi laksogenin. Bunun yerine, laxogenin, doğal ve sentetik laxogenin türevleri ve benzer bileşikleri test ettiler.

Laxogenin Yan Etkileri

Smilax takviyelerinin en yaygın yan etkileri mide rahatsızlığı ve böbrek rahatsızlıklarıdır. Büyük dozlarda ishal, aşırı idrara çıkma, baş ağrısı ve şoka neden olabilirler.

Böbrek hasarı riski nedeniyle, böbrek hastalığı olan kişiler (veya idrarla elimine edilen ilaçları alan) laxogenin ve Smilax takviyelerinden kaçınmalıdır.Sarsaparilla gibi diğer Smilax türlerinden elde edilen takviyeler için de geçerlidir.

Laxogenin, hayvan çalışmalarında güvenliydi. Bununla birlikte, hiçbir çalışma insanlarda güvenliğini doğrulamamıştır. Anekdot olarak, kullanıcılar yüksek oral dozlarda (~ 200 mg) baş ağrıları bildirdi.

Laxogenin kullanıcılarının yaşayabileceği, diğer yan etkiler :

 • Göğüslerde hassasiyet
 • Akne

Laxogenin Dozajı 

Klinik çalışmalardan elde edilen dozaj verisi olmadığı için, üreticiler ve kullanıcılar deneme yanılmaya dayalı resmi olmayan dozaj kılavuzları oluşturdu .

Önerilen doz genellikle 4-12 haftalık   100 mg / gün kullanım ve ardından 4 haftalık bir ara dönemdir. Bazı kullanıcılar ara vermenin gerekli olmadığını iddia ediyor.

Çoğu kullanıcı, laxogenin’in diğer maddelerle güvenli bir şekilde kombine edilebileceğini iddia ediyor. Bazıları PCT ile birlikte kullanır, bazıları ise döngü dışı dönemlerinde kas kazanımlarını korumak için alır.

Kullanıcılar ve üreticiler, laxogenin’in 4-12 hafta boyunca 100 mg / gün dozunu önermişlerdir.
Bir seferde 100 mg laxogenin almanın kullanıcılara baş ağrısı verdiği bilindiğinden, dozlarınızı gün boyunca (sabah ve gece) bölmenin en iyisi olduğunu unutmayın.

Laxogenin Hangi Supplementlerle Birlikte Kullanılabilir?

Laxogenin hormonal olmadığı için aşağıdaki takviyelerin hepsi ile birlikte kullanılabilir.

 • Beta alanin
 • Betaine
 • Kreatin
 • Epikateşin
 • Fosfatidik asit
 • BCAA’lar
 • EAA’lar
 • Pre-workoutlar
 • İntra-workoutlar
 • Doğal testosteron artırıcılar

Sonuç

Sınırlı araştırmalara dayanarak laxogenin kas büyümesini, fiziksel zindeliği ve kas iyileşmesini uyarabilir. Ayrıca kanserle savaşabilir ve kan şekerini düşürebilir. Kullanıcıların geneli laxogeninden memnuniyet bildiriyor yüksek dozlarda ise baş ağrısı şikayetleri mevcut.

 

Kaynaklar:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8446827

https://scholar.google.at/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Dietary+Supplements+and+Military+Divers%3A+A+Synopsis+for+Undersea+Medical+Officers&btnG=

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22711798

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3128125/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3177571/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9648821/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11715022/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20142827

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1028596

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1030669

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC524647/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3410052/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18444661

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22405922

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23357597

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25214240

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22974826

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3774328/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10763582

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10763583

https://www.selfhacked.com

Write A Comment