Egzersiz denilince akla gelinen ilk varyasyonlardan biri her zaman ağırlık kaldırmak olmuştur ve ağırlık kaldırmanın testosteron seviyesini arttırdığına dair birçok çalışma servis edilmiştir. Bu yazımızda farklı tarzda yapılan bir egzersizin testosteron düzeyine olan etkisini inceleyeceğiz.

Söz konusu çalışma bir sürat koşusu olmakla beraber fizyolojisi gereği ATP + CP (Adenozin tri fosfat+ kreatin fosfat) ‘ın kullanıldığı anaerobik bir egzersizdir.

Yapılan çalışmada tek seferlik maksimal şiddette 60 metrelik bir sürat koşusunun hormon düzeylerinde meydana getirdiği değişiklerinin saptanması hedef alınmıştır. Çalışmada denek olarak yaşları 18 ile 23 arasında değişen sağlıklı erkek öğrenciler kullanılmıştır. Bu öğrencilerin hormon ölçümleri deneyden önce aç karna ve deneyden sonra aç karna olmak üzere gerçekleştirilmiş ve kan örnekleri alınmıştır. Ölçümleme ise elektrokemilüminesans yöntemiyle yapılmıştır.

Araştırma sonucuna göre deneklerde: testosteron düzeylerinde artış gözlemlenirken insülin düzeylerinde düşüş gözlemlenmiştir. Ayrıca araştırmada ölçülen kortizol ve büyüme hormonlarında ciddi bir değişiklik olmadığı saptanmıştır. Buradan hareketle sprint antremanları yapan 100 metreciler veya çabuk kuvvetin kullanıldığı herhangi bir egzersiz varyasonunda bile akut olarak testosteron seviyesinin arttığını söyleyebiliriz.

Konuk Yazar: Alper Çıkıkcı

Referans:
DAĞLIOĞLU Önder ve HAZAR Muhsin ”YÜKSEK HIZ KOŞU YÜKLEMESİNİN BAZI VÜCUT
HORMONLARININ ANİ DEĞİŞİMİNE ETKİSİ”
http://dergipark.gov.tr/ataunibesyo/issue/28849 Cilt 11 Sayı 2 (Erişim Tarihi 23:08:2018)

Write A Comment