Bu yazımda John Carpelo olarak Testosteron ve bu hormonun ikili ilișkiler üzerindeki etkisinden bahsedeceğim. Öncelikle Testosteron nedir, ne ayaktır, oradan girelim.

Testosteron, basit tabiriyle androjen sınıfı bir steroiddir. Erkeklerde üretim yeri testisler ve adrenal kortekstir. Fiziksel aktivitelerde doğrudan ilgilidir. Kas yapımı, güç ve enerji denince akla ilk gelen șeylerden birisidir. Yaș grubundan yaș grubuna normal miktarı değișmekle beraber. 20-30 yaș grubunun 600-1000ng/dL aralığında testosterona sahip olması normal seviyedir (BuzzFeed 4lüsünün 200-350 aralığında çıktı, dipnot geçeyim😂).

Peki testosteronun ilișkiler üzerindeki etkisi nedir? Konumuz ilk paragraf için cinsel ilișki değil😂.

Testosteronu yüksek olan erkekler aktif, baskın, saldırgan ve poligamiye yatkın olurken testosteronu düșük erkekler pasif, çekingen, uysal, salt monogamik, romantik vb diye gider. Her ne kadar medyada ikinci kesimin (özellikle evlilik için) daha ideal olduğu söylense de, aslında hayat birinci kesimden yana gülmektedir. Testosteronu düșük olan erkekler ayrıca partnerleriyle daha șiddetli tartıșırlar (bu genellemedir, istisnalar kaideyi bozmaz), testosteronu yüksek olan erkeklerin tartıșması ise daha kısa süreli ve daha șiddetsiz geçer (miktar konusunda bir șey demiyorum, ikincil etkilere göre değișir).

Testosteron seviyesi yatakta da önem arz eder. Testosteron seviyesi yüksek olan erkekler partnerlerini daha iyi tatmin etme fırsatı elde ederken testosteronu düșük erkekler potansiyel ereksiyon sorunları bașta olmak üzere yatakta sıkıntı çekmeye daha meyillidir. Testosteron seviyesi ayrıca aldatma vakalarında da rol oynamaktadır; testosteronu düșük erkekler daha çok aldat(ıl)ırlar, oran ise erkeğin ilișki yeteneğine göre değișmektedir.

Hatta testosteron ilișki bașlamadan bile rol oynamaktadır. Feromonal alfa (yüksek testosteron) olan erkeklerin feromonal omega (vasat testosteron) ve feromonal beta (düșük testosteron) olan erkeklere göre tanıșma teklifinin kabulu, numara alma, bulușma kabulu hatta çıkma teklifinin kabulu, hatta ve hatta çok basit bir olay olan göz göze gelme alanında daha az zorlanır, daha az reddederler çünkü hem testosteronun verdiği güven, hem kadınlarda bulunan feromon sensörlerinin sürekli uyarılması sonucu feromonal alfalar iyi el oynayarak puanlarını yükseltirler.

Güzel ve mümkün mertebe sorunsuz ilișki isteyen hemcinslerim, testosteronunuzu mümkün mertebe yüksek (800-1000) tutmaya bakın. Bu konuyla ilgili de yazılar yazacağım. Maskülenlikle kalın.

Yazar:John Carpelo
Instagram: https://instagram.com/johnandinfinity

Write A Comment