Paederia Foetida, Asya’nın tropik bölgelerinde bulunan bir bitki türüdür. Ayrıca Polinezya, Melanezya ve Hawai Adaları’nda yetişir. Bu bitki kırıldığında veya ezildiğinde kükürt benzeri bir koku bırakır. Skunkvine veya stinkvine olarak da adlandırılan bu bitki, ateşi tedavi etmek, bağışıklık sistemi sağlığını iyileştirmek, şişkinliği azaltmak, yara iyileşmesini sağlamak, artriti tedavi etmek, iltihabı hafifletmek ve karın ağrısını gidermek için Ayurveda tıbbında kullanılmıştır. Paederia Foetida afrodizyak olarak da kabul edilir.Sperm üretimi ve fiziksel güç üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Paederia Foetida,

 • Paederine, Paederone, Paederolone ve Paederenine 
 • Hentriakontan 
 • Hentriakontanol
 • Irioid Glikozitler 
 • Ceril alkol 
 • Metilmerkaptan 
 • Palmitik Asit (diyet yağ asidi) 
 • Ursolik Asit
 • Stigmasterol, Campesterol ve Sitosterol  gibi bazı bileşikler içerir.

Uçucu yağlarda 77’den fazla bileşen kaydedilmiştir.

Bu bitkinin yaprakları kurutulur ve daha sonra hap ve sıvı takviyeler yapmak için öğütülür.Diğer birçok doğal bitki ve kimyasal madde gibi, Paederia Foetida sıçanlar üzerinde test edilmiştir. 2012 yılında Hindistan’da bir çalışma yapılmış ve “Journal of Men’s Health” de yayımlanmıştır. Bu çalışma, Paederia Foetida’nın erkek sıçanlarda testosteron seviyelerini artırabildiğini gösterdi. (çalışma 28 gün sürdü) Basitçe söylemek gerekirse, 200 miligram doz verilen sıçanların sistemlerinde, sadece 50 miligram verilen sıçanların iki katı kadar testosteron vardı. Hiçbir belirgin yan etki belgelenmemiştir.

Daha detaya inersek yapılan çalışmada EE-50 grubundaki hayvanlara günde vücut ağırlığının kg’ı başına 50 mg Paederia foetida özütü verildi ; EE-100 ve EE-2 gruplarındaki sıçanlara vücut ağırlığının kg’ı başına sırasıyla 100 ve 200 mg ekstrakt verildi.Kontrol grubundaki sıçanlara hiçbir şey verilmedi.Deneyin devam ettiği 28 gün boyunca sıçanların testosteron seviyeleri yükseldi. Testosteron seviyeleri 100 ve 200 mg / kg gruplarda (doz ve süreye bağlı olarak) artmış ancak 50 mg / kg grupta artmamıştır . Paederia foetida’nın daha yüksek iki dozu 28 gün sonra testosteron seviyesini iki katından fazla artırdı . Paederia foetida’nın en yüksek dozu testosteron seviyesini iki katına çıkardı.Ayrıca ekstraktın bir sonucu olarak sıçanların testisleri büyüdü ve ağırlıkları arttı. Paederia foetida hayvanların cinsel aktivitelerini de arttırdı. Doz ne kadar yüksek olursa, etki o kadar güçlüydü.Araştırmacılar bulgularına ” Paederia foetida tedavisi genel cinsel davranışı geliştirebiliyor ” diyor .

Afrodizyak Etkisi 

Paederia foetida’nın 50-200 mg / kg etanolik ekstraktı verilen cinsel olarak olgun sıçanlarda,  intromisyon frekansında % 222’lik bir artış (Penisin vajina içine girmesine intromisyon deniliyor.) ereksiyon sıklığında % 231 ‘lik bir artış ,ereksiyon gecikmesinde % 31.2’lik ve intromisyon gecikmesinde de  % 21’lik bir azalma olduğu doğrulandı  tüm etkiler hem doza hem de zamana bağlıydı, zirve değerlerine 28 gün sonra 200 mg / kg ile ulaşıldı.

28 gün boyunca 50-200mg / kg etanolik ekstrakt kullanılarak erkek sıçanlar üzerinde yapılan araştırma, 15. günde (% 175, doz bağımlılığı yok) ve tüm dozlarda penil ereksiyon indeksinde (PEI) 100-200mg / kg artış olduğunu kaydetti. 28. günde (% 154-289); En yüksek doz (200 mg / kg vücut ağırlığı) haftada iki kez 0.5 mg / kg testosteron enjeksiyonuyla karşılaştırıldığında Paederia foetida daha iyi performans gösterdi.

Paederia Foetida Linn’in Diğer Faydaları

Paederia foetida yaprağı ekstresi, lipit peroksidasyonunu inhibe eder ve süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPx), katalaz (CAT) , miyeloperoksidaz (MPO) ve malondialdehit (MDA) antioksidan enzimleri arttırır.

Streptozotosin ile indüklenen diyabetik sıçanlarda farklı dozlarda  Paederia foetida yaprağı ekstresi yüksek kolesterol seviyelerini düşürdü ve normal kontrol seviyesine getirdi . Mekanizması bilinmemektedir. Paederia foetida ayrıca karaciğer enzimlerinin (glukoz-6-fosfataz, hekzokinaz ve fruktoz-1-6-bifosfat) aktivitesinin artmasıyla diyabetik sıçanlarda glikoz metabolizmasındaki çöküşü iyileştirdi. Paederia foetida belirgin antidiyabetik ve antihiperlipidemik potansiyel sergiler .

Deneysel olarak indüklenen koliti önemli ölçüde iyileştirebildiği için Paederia foetida yaprağı ekstresine Anti-enflamatuar ve antioksidan özellikler atfedilmiştir.

Yan Etkiler

Oral akut toksisite çalışmaları 2000 mg / kg dozuna kadar herhangi bir toksik etki göstermemiştir.

(Diğer yaygın isimleri: Skunkvine, Stinkvine veya Çin ateşi asması, Prasarini, Bedolilata, Ghandhali)

Referanslar

 1. Kumar, Vikas, et al. “Pharmacognostical and phytochemical study on the leaves of Paderia foetida linn.” International Journal of PharmTech Research 1.3 (2009): 918-920.
 2. Kumar, Vikas, et al. “Pederia foetida Linn. leaf extract: an antihyperlipidemic, antihyperglycaemic and antioxidant activity.” BMC complementary and alternative medicine 14.1 (2014): 76.
 3. Vikas, Sharma, Chauhan Nagendra Singh, and V. K. Dixit. “Effect of ethanolic extract of Paederia fetida Linn. leaves on sexual behavior and spermatogenesis in male rats.” (2013).
 4. Das, Swarnamoni, et al. “Effect of ethanolic extract of leaves of Paederia fotida Linn. on acetic acid induced colitis in albino rats.” Indian journal of pharmacology 45.5 (2013): 453.
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16298094
 6. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875686712000309
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4715263
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19305354
 9. http://openagricola.nal.usda.gov/Record/CAIN779018815
 10. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ffj.2730090106/abstract
 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7967647

Write A Comment