Sperm ve Semen Farkı

Bazı insanlar sperm ve semen terimlerini birbirinin yerine kullanır. Ancak sperm hücreleri semende bulunan bir bileşendir. Semende ayrıca prostattan maddeler ve pelvis içinde seminal veziküller adı verilen bir çift tavşan kulağı şeklinde organ bulunur.

Testislerde yapılan sperm hücreleri, kuyruklarını kırmak için yüksek oktanlı yakıtlara ihtiyaç duyarlar.Spermler ihtiyaç duydukları yakıtı seminal veziküller tarafından sağlanan şekeri fruktoz biçiminde alırlar.

Prostattan gelen sıvı, spermin dişi içine girdiğinde sıvılaşmasına neden olan kimyasallar içerir. Bu olmadan, sperm yerinde kilitlenebilir ve yüzemez.

Semende Neler Var?

Boşalmada ortalama semen hacmi 2-5 ml’dir. Bir ejakülasyondan alınan sperma, boşalma süresinin uzunluğuna ve boşalma hacmine bağlı olarak yaklaşık 40-600 milyon sperm içerir.

Semendeki sıvıların çoğu, erkek üreme organlarının salgılarından yapılır. Semenin katkıları ve bileşenleri şunlardır:

Üretim yerleri,oranları ve içerikleri

Testisler

%2-5

Testislerde yaklaşık 200-500 milyon sperm üretilir ve boşalma sırasında salınır. Vazektomi geçiren erkeklerin boşalmalarında sperm bulunmaz.

Seminal vezikül

%65-75

Sitrat, amino asitler, flavinler, enzimler, fruktoz (meni başına 2-5mg)Bu,spermin ana enerji kaynağıdır. prostaglandinler, fosforilkolin, C vitamini ve proteinler.

Prostat

%25-30

Sitrik asit, asit fosfataz, prostat spesifik antijen, çinko (sağlıklı erkeklerde çinkonun sağlık düzeyi, ml başına 135-140 mikrogram civarındadır) ve proteolitik enzimlerdir.Çinko eksiklikleri doğurganlığı azaltabilir, çünkü sperm daha kırılgan hale gelir.

Bulboüretral bezler (cowper bezleri)

%1’den az

Sperm hareketliliğini arttırır, boşalmadan önce gelen ve spermin içinde yüzdüğü sıvının salgılandığı yerdir.içerikler sialik asit ve ejakülattır.

Semen bileşimi, yukarıda gösterildiği gibi birçok öge içerir ancak büyük ölçüde aşağıdaki içeriklere dayanır:

1. Protein
Semen serbest amino asitler ve albümin protein yapıları içerir. Protein prostattan gelir fakat amino asitler seminal veziküller içinde depolanır. İncelemeler, her 100 mL semen için 5040mg bulunduğunu ve albüminin 1550mg civarında olduğunu bulmuştur.

2. Fruktoz
Seminal sıvı yaklaşık 2-5mg fruktoz içerir ve bu daha verimli olan kişilerde daha yüksektir. Fruktoz, sperm hücreleri için yakıt olarak kullanılır, bu nedenle daha düşük fruktoz seviyeleri kısırlığa neden olabilir. Enerji tüketimi için fruktozu parçalayan fruktoziz, laktik asit üretimini artırabilir.

3. Katekolaminler

Spermada üç ana katekolamin; noradrenalin, adrenalin ve dopamin bulunabilir. Bu katekolominlerin seviyeleri, sperm hareketliliği, sperm sayısı ve genel doğurganlık dahil olmak üzere yararlı semen parametreleri ile ilişkilidir.

Write A Comment