Tarihsel olarak baktığımızda; Makyavelizm saray mensuplarının veya elitlerin güçlerini ve itibarlarını kaybetmemek için oynadıkları, güç elde etme ve elde ettiği gücü koruma oyunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde, ise elitlerin büyük bir çoğunluğu bu oyunun farkına “48 Laws Of Power” yani “Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası” kitabı sayesinde varmıştır.

Robert Greene yaşamış en iyi Makyevelist analizcilerden birisidir. Makyavelist uygulayıcı olmak ile, analizci olmak birbirinden tamamen farklıdır.

Robert Greene; otuzlu yaşlarının ortalarında, ailesinin evinde, cebinde beş kuruş parası olmadan güç sahibi olmak ve bu gücü muhafaza etmek üzerine uygulanması gereken metotları içeren kitabını yayınladı. Robert’in kitapları milyonlar sattı.

Robert Greene analizci yönü ile oyunda yer almıştır. Kitabı bugün bile Amerika’nın elitleri arasında oldukça popülerdir. Bu elitlerin sayısı ise kitabın okunmasına göre oldukça azdır çünkü Makyevelist pratik analiz yapmaktan tamamen başka bir mevzudur.

Günümüzde yaşayan en iyi Makyevelist pratikçilerden birisi Eski Amerikan başkanı Barack Obama’dır.

Yazının devamında “Kurnazlık-Kurnaz”, “Makyavelizm-Makyavelist” yerine kullanılacaktır.

Kurnazlık; ahlaksal olarak tarafsızdır. İnsanların kurnazlığı; kötü ahlak, kötü davranış ile ilişkilendirme alışkanlığı vardır. Bir doktor; uyumsuz hastasını ilaçlarını düzenli kullanmak için ikna etmek için kurnazlığa başvurabilir. Burada kurnazlık kötü bir amaç için kullanılmamıştır, bir kazan – kazan durumu yaratmıştır.

Bir başka insan; yaşlı birisinin, servet sahibi birisinin parasını elde etmek için de kurnazlığı kullanabilir. Başkalarının emeklerini çalmak gibi kötü bir davranışın aracılığını da kurnazlık üstlenebilir.

Yani tek başına kurnazlık iyiliğin veya kötülüğün belirleyicisi değildir.

Makyavelist – kurnaz olmamanız sizi “iyi insan” yapmaz. Sizi sadece yetersiz yapar.

Fakat bir Kurnazın, en büyük kurnazlığı; Kurnazlığını gizlemesidir.

Genelleşmiş algılarla savaşmayın. Aptal insanların kurnazlığı, kötülük ile ilişkilendirmesinin bazı kötücül sonuçları vardır.

Bir insanın davranışlarından, vücut dilinden, söylemlerinden onun kişiliği ve fikirleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Karşınızdaki kişinin hakkında; onun, sizin bilmenize ihtimal vermeyeceği şeyleri bilebilirsiniz ve bu sayede durumları yönetebilirsiniz. Yukarıda belirtilen gibi bunu kötülük için kullanmak zorunda değilsiniz fakat iyilik için kullansanız bile insanlar sizi “kötü” olarak nitelendirecektir.

En iyi ihtimalle size güvenmeyecekler; en kötü ihtimalle size güvenmeyecekler ve sizi sevmeyecekler. Bu yüzden bir Makyavelist; toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan bir aptal gibi görünürken, kurnaz olmalıdır.

Yüksek sesle, kişiler ve durumlar hakkındaki analizlerinizi söylemeyin. Ön görüleriniz doğru çıktığında insanlar sizi etkileyici değil, şeytani olarak görecektir. İnsanlar; zayıf yönlerini bulup güçlendirmek yerine saklayıp gömme arayışı içerisindedir. Çoğunluk bunun için çalışırken birisi bunları görebiliyorsa, o kişi insanlar üzerinde bir korku oluşturur.

Yetkin olacağınız düşüncesi ile ayağınıza sıkmayın.

Bu oyun insanlarla oynanacak ama insanlar oyuna davet edilmeyecek. Kurnazlık yaparsan güç oyununda başarılı olursun, kurnazlık hakkında konuşursan dibi boylarsın.

İnsanları etkilemek ve baştan çıkartmak için manipülatif taktikler kullanın fakat asla taktikleriniz üzerinde konuşmayın.

Mesela kadınları baştan çıkartmak için manipülatif taktikler kullanın ama asla bu manipülasyonun arkasında yatan psikolojiyi ve sosyal dinamikleri anlatmayın. Bunu yaptığınız zaman çoğunluk sizin “kötü” olduğunu düşünecektir.

Kurnazlık bir spektrumdur.

Her insan bir nebze de olsa başka birisini ses tonu, beden dili, çerçeve kontrolü, çevrenin kontrolü ile etkileyebilecek kadar zekidir. Ama çok zekidir ama az zekidir fakat herkes bu becerileri doğal olarak geliştirerek ilerler. Yani aslında her insanın bir miktar Makyavelist olduğu gerçeğini bilerek, bu güç oyunu için gereken bütün becerilere en üst seviyede sahip olmanız gerektiğini kavrayın.

Herkes 100 metreyi koşabilir, sizin bir sprinter gibi koşmanız gerekir.

Bir Makyavelci; sosyal etkileşimlerde ve ilişkilerinde sürekli olarak sosyal dinamikleri, gözlemlenebilir kişisel farklılıkları dikkate alarak bilinç dışı planlar yapan ve anlık değişikliklere, bilinçli manipülatif taktiklerle ayak uydurabilendir. Neyin iyiye gittiğini ve neyin kötüye gittiğini görebilir. Bu sayede kendini, güce giden yola en uygun noktalara konumlandırabilir.

Ortalama bir kadının, ortalama bir erkekten kurnazlık konusunda daha becerili olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun nedeni çok açıktır, kadınların hiyerarşisi toplumdan gördüğü ilgiye göre belirlenmesi ve geçmişten kalma hayatta kalma iç gücüsünün mirasıdır. Doğal şartlarda kalmak için saf kaba kuvvet kadınlar için tek seçenek değildir, çevresindeki insanları ve kendini başka insanların çevresinde doğru konumlandırmayı bilmelidir. Doğruyu noktalarda durmak için bilinçdışı planlarını oynadıklarından dolayı, insanları okumada ve anlamada daha iyidirler.

İşte tamda bu durum yüzünden kurnazlık spektrumu kadınların arasında dar iken, erkekler arasında çok daha geniştir. Dünyanın en başarılı kurnazları erkekler iken yine en saf insanları da erkeklerdir.

Sosyal ipuçlarını takip etmekten ve insanları manipüle etmekten aciz olanlar, hiyerarşide dibi boylamış kişilerdir ve çoğunluğu erkektir.

En kurnaz erkekler Dark triad erkekler ( psikopatlar ve narsistler) ve Makyavelizm- kurnazlık üzerine yazılanları okuyarak teorik olarak kendini geliştiren ve devamında gerçek dünyada pratik yapan nörotipik erkeklerdir.

Bir Makyavelist iseniz ki merak ediyor olup bu yazıyı okumanız bile bir nebze içinizde bunun olduğunu gösterir, yapacağınız en büyük hatalardan bir tanesi; herkesi kendiniz kadar kurnaz zannetmenizdir.

Solipsistik bir bakış açısı, Makyavelist benmerkezciliğin, kendi içinde bir zayıf nokta oluşturması durumu söz konusudur.

Bir grup içerisinde bir insanı analiz edip onun davranışlarını tahmin edebildiğiniz anda, etrafınıza bakın; etrafınızdaki kişilerde bir değişim olmuyorsa siz bir üst ligdesiniz demektir.

Bu durumda kişiye karşı davranışlarında bir değişim saptadığınız diğer kişinin, sizin üzerine oynadığı durumları ustalıkla karşılayabiliyorsanız o ortamın şampiyonu sizsiniz.

İçinde bulunan durum ve zaman, bir Makyavelcinin zafere ulaşmak için yeteneklerini ne ölçüde kullanması gerektiği konusunda farklılıklar doğurur.

Kolay bir iş içerisinde, basit kurnazlıklarla yükselebilecek bir kişi, zor durumlar içerisinde kalmış çok daha yetenekli analizcileri geride bırakabilir. Bu yüzden hayattaki hedef seçimleri ve gidecek yolların doğru belirlenmesi; potansiyelinizin üzerinde bir performans göstermenize yardımcı olacaktır.

Zirvedeki herkes kurnazdır.

Şimdiye kadar belli bir mevkiye gelmiş ve bu mevkiyi koruyabilmiş herkes ortalama üzeri bir kurnazlığa sahiptir. Eğer bu tarz kişileri görür görmez kendinize çok yakın hissediyorsanız, ne kadar iyi bir insan gibi güzel bir intiba oluşturuyorsa, bilin ki bir şampiyonla karşı karşıyasınız.

Mevkisinden dolayı bir insanın korku yaratması kolaydır, peki ya sevgi işte bu sadece gerçek bir kurnazın yapabileceği bir iştir.,

Güç sıfır kurnazlıkla elde edilebilse de, sürdürülemez.

Bir makro egemenlik hiyerarşisinde ki biz kısaca bu vahşi doğal savaş alanını “toplum” olarak isimlendiriyoruz, üst noktalara çıktığınızda baş etmeniz gereken insanları kurnazlık seviyesi de yükselecektir.

Bir girişimci ve sermayedar yatırımcıyı manipüle etmek bir sınıf öğretmenini manipüle etmekten daha zordur.

Matematik kuralları sabittir. 2 artı 2 nereye giderseniz gidin 4’tür. (Lütfen farklı aksiyomlar kullanarak söylediğimi yalanlamaya çalışmayın, çünkü o da dediğim yere çıkıyor, boşuna yorulmayın)

Mühendislik ise sabit matematiksel hesaplamaların üzerine kurulsa da özünde pratiğe dayalıdır. Bir mühendis, bir sorunu birden fazla şekilde çözebilir.

İnsan psikolojisi ve Makyevelistliğin ilişkisi de bu şekildedir. İnsan psikolojisi ve davranış kalıpları binlerce yıllık bir geçmiş ile oluştu ve bir günde değişmeyecek. Bir insanın psikolojik analizini yaptıktan sonra duruma uygun hareket etmek ve farklı yollar türetmek Makyavelistliktir.

Bir Makyavelist olarak, karşılaştığınız mekânlar değişecek, ilgilenmeniz gereken kişiler değişecek ve karşılaştığınız yeni mekânlara ve kişilere uyum sağladıkça kullandığınız stratejiler ve taktikler değişecektir.

Aynı kalan tek şey, temel insan psikolojisidir.

 

 

 

 

 

Author

Write A Comment