Öncelikli olarak buradaki özellikler aşırı keskin sınırlar ile birbirinden ayrılmamıştır, bir kişi farklı kategorilere ait özelliklere sahip olabilir aynı zamanda bir kişi zamanla kendi özelliklerini değiştirebilir. Ve kendisine yeni özellikler ekleyebilir.

Bazı kategorilere ait özelliklere doğuştan sahip olabilirsiniz. Herhangi bir çaba harcamadan, doğal bir sürecin sonunda kendinizi bu özelliklere sahip olarak bulabilirsiniz.

Alfa dediğimiz; hayvanlar âleminde, genel doğal hiyerarşiye uyum sağlamanın yanında kendi küçük grubunda üstünlük sağlanmış bireylerdir ve bu üstünlükleri sayesinde birçok partnere ulaşabilir ve üreyebilir.

Hiyerarşi savaşının zaman içerisinde yüksek risk içeren bireysel savaşlardan ki bu savaş stratejisi her zaman yerini korumaktadır,  dominantlık mücadelesine dönüşmüştür. Yeterli sosyal ilişkilere sahip ve ya topluma karşı gerektiği yerde gerekeni verebilen kişiler elde ettikleri sosyal güç ile dominant hale gelmiştir. Bunun sonucunda bireysel mücadeleye girse kaybedeceği rakiplerine dahi üstünlük kurabilmişlerdir. Sonuç olarak hiyerarşide yukarılara çıkılmış ve ödül konumuna gelerek üremek için önce seçilen sonrasında da seçen kişi olmuşlardır.

İnsanlar âlemindeki nüfusun artması, bireysel mücadelenin önünü daraltmıştır çünkü yeri doldurulamaz birey kavramını yok etmiştir. Sadece bir alanın en iyisi olmak artık vaz geçilmez olmak için bir sebep değildir. Daha fazla maliyetli bile olsa insanlar sizin yerinize sizden biraz az iyi olanları koyabilir. Bir alanda artık tek olmak neredeyse mümkün değil. Bu yüzden sosyal adaptasyonu sağlayan ve dominant özelliklere sahip olan kişiler hiyerarşide yükselebilir.

Bu da aslında bu tanımlamaları bir spektrum haline getirmektedir. Belirli hiyerarşik düzeylerdeki insanların benzer özelliklere sahip olması demek onları tek tipleştirmez. Alfa denildiği zaman kafamızda belirmesi gereken tek bir tip yoktur. Özünde anlaşılmayan bu olay günümüzde bu “alfa” terimin yanlış anlaşılmasına ve bu terimin yanlış kullanılmasına sebep olmaktadır.

Buna en güzel örnek arabesk kültürden beslenen mafyavari, eğitimsiz, kaba, ciddi duruşlu, romantik kişiliklerin alfa olarak nitelendirilmesidir, fakat alakası yoktur.

Sosyal adaptasyonun günümüzde sınırsız varyasyonları olduğu için alfa karakterlerinde sınırı yoktur.

Esasında alfa zihin yapısıdır. Alfa zihin gücüne erişmiş kişilerin dış görünüşü ve davranışları farklıdır. Sanılanın aksine alfa zihniyetli kişiler belde tabanca takılan kişiler değildir. Alfa karakterler daha çok sosyal ilişkileri kuvvetli kişilerdir, toplum önüne çıkabilen, şöhret sahibi, kişiler olarak sosyal adaptasyonlarını gerçekleştirebilirler.

Sonuç olarak farklı yollardan benzer özelliklere sahip olarak gelinen bu hiyerarşi noktası, sağlayabilecekleri avantaj sebebiyle eş seçimde alfaları öne çıkartır.

“Alfa” grubundaki insanlarda yaygın olarak görülen benzer özelliklerden bahsedelim.

En popülerler.

Buradan popüler olanlar sadece alfa olanlardır anlamı çıkmasın herkes belirli bir popülariteye erişebilirken bunu genellikle hak ettiği şekilde yapanlar alfalardır. Maskülen özellikleri ile ön plana çıkan yüksek öz güvene sahip olan kişiler toplum karşındaki yerlerini baskılara muhafaza edebilir.

Baskıya dayanabilmeleri ve elde ettikleri başarıyı taşımaları sayesinde bulundukları alan içerisinden genellikle sıyrılırlar. “Kötü çocuk” tanımı ile bilinin ve üzerlerine yapışan bu algı genelde kendilerinin kötü, kötünün tanımı koşullara göre değişebilmekle beraber, olmasından değil, popüler dünyanın iyi olarak nitelendirdikleri ile ilgilenmeyip kendi isteklerini elde etmek çabalamalarından ve bu dayatmalara karşı duruşlarını korumalarından kaynaklanmaktadır.

Risk alabilir, sorunlar çıktığı zaman sorumluluğu üstlenebilir, toplum içerisinde yol gösterici ve problem çözücü rolünü elde edebilir. Öz güvenli oldukları için hem kendisinden daha üsttekiler ile ilişkilerini iyi kurabilir hem de altındaki kişiler ile sınırlarını muhafaza edebilir. Üstten geleni alta en iyi yansıtma ve organize edebilme yeteneklerinden dolayı popülaritesini korur.

Onların kendi ilkelerine değerlerine bağlılıkları, öz güvenleri, risk almaları, genelin uymadığı davranışları yapabilmeleri ve sonuçlara ulaşmaları toplumun iyi olarak nitelendikleri ile çoğunlukla uyuşmadığı için,  “kötü çocuk” olarak nitelendirme yapılır. T

abi ki burada toplumsal dejenerasyon çok önemlidir. Toplum farklı olanı baskılar bunun yanında öne çıkabilecek olanların önü kesilir ve yerinde kalmaya zorlanırsa, insanlar risk almaktan korkutularak yetiştirip zihinleri iğdiş edilirse, ortaya işler koyabilecek kişiler geride kalırken, gerçekten işe yaramaz eylemlerde bulunan kişiler bu boşluğu dolduracaktır.

Bunun en güzel örneklerinden birisi serseri ve beş para etmez kişilerin şu an bu yeri doldurması. Hepinizin aşına olduğu bir örnek vermek istiyorum. Lisedeki dersleri kötü, sigara içen, okulu asan, kavga eden ama genellikle popüler olan ve kızlar tarafından ilgi gösterilen erkek modeli. Bu erkek modeli yanlış anlaşılmış alfalığın bir nevi karşılığıdır.

Alfalık bu değildir. Bir alfa kendinin en iyi versiyonuna gelmek için uğraşır. Bu zor bir eylemdir. Geride kalanların pasif kalmasından kaynaklıdır. Kendisi için çalışan başarılı, öz güvenli, disiplinli kişilerin yanında bu serseri özelliklerin aslında beş para etmediği görülecektir. Pasif kalmak boşluğu bu insanlara bırakmayı beraberinde getirir.

Ego dediğimiz, genellikle kullanımı yanlış olan,  özellikleri yüksektir bu sayede dürtülerini kontrol edebilir ve daha gerçekçi ve uzun vadeli planlamalar ile ilerleyişini sürdürebilir. Hatalarını fark etmek, kazanan adam zihniyetine girmek, durmadan ilerlemek, kazanç sağlamak, sosyal gücünü genişletmek onlar için yaşamın gerekliliğidir.

Tabi ki hayata genel hiyerarşi kurallarının küçük ölçeklendirmeden her alana yayılımından ibarettir ve ilerlemek isteyen alfa hayatının büyük çoğunluğunu en tepede değil en diplerde geçirir. Çünkü en tepeye ulaştığı anda bir üstteki hiyerarşi zincirine tekrar en dipten girer. Bu yolda kazanımları kendi karizmasını oluşturur. Hiyerarşinin diplerinden tepeye çıkmak savaşmayı gerektirir. Dominantlık savaşında kazanan olmak için sürekli mücadele veren kişilerin kazanımları diğerlerine karşı farkını her zaman belli edecektir.

Boşlukları doldurmak için yüzeysel ilgi çekici özellikleri üstlenen ama zihniyet olarak mücadeleden uzak, konfor alanına saplanıp kalmış, özünde kendini bu yüzeysel ilgi kadar sınırlamış olan ve kırılgan öz güvene sahip olan kişiler, gerçek alfalar ile karşılaştığında yanlarında sönük kalacaktır. Bu yüzden alfalar en popülerdir. Herhangi bir alan içerisinde herkes popüler olabilirken alfalar farkını gösterecektir.

Hem dominantlık savaşında hem bireysel savaşta ne çıkmak için zihin gücünün ve fiziksel gücünün artmasının gerektiğinin bilincindedir. Tüm bu bileşenler alfanın karizmasını oluştur. Fiziksel olarak iyi bir görünüme sahip, zihinsel olarak güçlü ve duyguları üzerinde kontrol sahibi, kazanmak için mücadele edebilen, risk alabilen, sorumluluklarını yerine getiren ve başarıyı taşıyabilen bireylerdir.

Dominantlık savaşını onların sosyal yeteneklerini sürekli yükseltmeye zorlayacaktır çünkü ilerleme yolundaki insanların düşmanları vardır. Düşmanları ile mücadele etmeyi de öğrenecektir. Hiyerarşinin üstten alta dağılımında dengeleyici olarak liderlik pozisyonlarına erişeceklerdir.

Bu tarz bir kişi ister istemez her zamana ilginin odak noktası haline gelecektir. Negatif ve pozitif duygulardan oluşmuş bu karma ilgi ile baş edebilmek büyük bir öz veri gerektirir. Asla ve asla hiyerarşinin alt noktasında olanların üste çıkmasını ve pastadan büyük payı alanların sahip olduklarına sahip olma isteklerini küçümsemeyin. Hiyerarşi savaşındaki insanlar sizi sürekli olarak test edecekler. Onların bu testlerinden geçmek mücadelenin ta kendisidir. Alfalar bu mücadeleyi ve kurallarını doğal olarak, kolaylıkla kabul edebilen bunu rasyonel nedenlere indirgeyebilene ve duygulardan uzak kendisi için mücadele edebilen kişilerdir. Mücadele gereği problem çözme becerilen yüksel olması insanları kendi etrafına çekmeyi beraberinde getirir.

Bir kişi bu noktaya yıllarca süren çalışma, bu yıllarca süren çalışmayı kaldırabilecek zihinsel güç, irade ve disiplinle gelebilir. Yani kendisi zorlu bir rakiptir. Bu yüzden insanlar test etme yoluna girdiği kadar rakip olarak görünmektense yanında olup onun liderliğinde yükselmeyi de seçebilir. Grupların sürekli istenen kişisi, insanların yanında kendini güvende hissettiği kişi haline gelir. Yani hem pozitif hem negatif ilginin ortasında yer alır.

Bu durum kendisini ödül haline getirir ama bir alfa için daha önemli olan şey ise bireyselleşmesinin getirdiği özgürlük alanıdır. Hali hazırda değerini kanıtlaması ve hayattan aldıkları ile bireysel özgürlük sınırlarına kavuşan alfalar önce seçilen iken sonrasında seçecek olan kişiler haline gelmişlerdir. Beğendikleri bir kadın ile konuşmaktan onlara yaklaşmaktan çekinmezler. Kazanımları sayesinde kendisini tanımayan kişilere karşı bile, diğerlerinden farklarını belli ederler.

Bu her istediği kişiyi elde edebilecekleri anlamına gelmez. Fakat kendi değerinin farkında ve ödül olduğunun bilincinde olan alfa karakter birisinin bağlılığına ihtiyaç duymaz. Bir kadının onu terk etmesi, reddetmesi önemli değildir o duygusal olarak sakinliğini, rahatlığını, öz güvenini, çerçevesini her daim korur ve yeni kişilere yönelir, daha iyisine daha ilerisine. Daima ilerler.

Kendi özgürlüğü önemli olan alfa karakterler birisini hayatının merkezine koymaz onun yerine, kişiyi hayatının içine kendi belirlediği sınırlarda alır. Birisi için özgürlük sınırlarından vazgeçmez. Aslında bu durum onun çekiciliğini daha da artırır. Hayata karşı kendisi için mücadeleci ve özgürlüğüne düşkün olmak, kişisel alan kavramının farkındalığı çekici bir özelliktir ve aynı zamanda bu bir güven teminatıdır. İnsanları merkeze koymadığı için saplantı haline getirmeyecektir ve ödül olanın kendisi olduğu için biri ile ilişkisi kesildiğinde kaybettiğini düşünmeyecek ve peşine düşmeyecektir. Kendine yoğunlaştığı için zarar görebileceği, yaptığı bir davranıştan dolayı kendisine zarar gelebilecek bir durumun içerisine girmeyecektir.

Dominantlık oyununda itibar önemlidir. İnsanların merak ve elde etme isteği çok güçlüdür. Siz insanları bir yerin dışında tuttukça insanlar girmek için daha çok uğraşacaklardır. Talep görenin değeri artacaktır. Değeri artan kişi seçi yapmak için daha fazla seçeneğe sahip olacaktır.

Ama unutmayın alfayı alfa yapan şey, önceliğinin kendisi olmasıdır. Kadınlar değil. Kadınlar ile ilişkilere yoğunlaşarak bir alfanın sahip olduğu konuma ve özelliklere erişemezsiniz. Ancak kendi kişisel gelişiminize yatırım yaparak, hiyerarşiye ve güç oyununa uyum sağlayarak erişebilirsiniz. Önce güç.

İnsanlar eylermlerden daha çok eylemleri kimin yaptığı ile ilgilenir. Bu özelliklere sahip bir erkek ile sahip olmayan bir erkek bir kadına aynı cümleler ile yaklaşsa çok farklı cevaplar alabilir. BU çok normaldir. Romantik bir anlamı yoktur. Romantize edilmesine gerekte yoktur. Bunu romantize eden ve buradan mağduriyet yaratanlar ise alfanın elde ettiklerini elde edemeyecek olanlardır.

Erkek hiyerarşisi  içerisinde en nadir bulunan ve gerçekten kadınlar için oldukça çekici olan “sigma”; bir alfanın tüm özelliklerine sahip olmakla beraber hiyerarşi sıralamasında genellikle bir beta gibi görev alabilir. Hiyerarşinin düzenini yıkmak ve bireysel özgürlüğün peşinde koşmak isteği içerisindedirler. Başkalarını domine edebilecek iken yapmamayı tercih ederler. Liderlik özelliklerine sahip iken boş bırakılan lider pozisyonlarına yerleşmekten kendi istekleri ile uzak durabilirler.

Bunu yapmalarındaki neden bir beta gibi zihin gücündeki bir zayıflık veya utangaçlık değildir.

Bu karaktere Amerikan yapımı filmlerde aslında oldukça sık rastlıyoruz. Motoruyla tek başına gezen, yalnız ve havalı adam. Oldukça klişe ama genellikle bu ve benzeri şekilde tiplendiriliyor.  Hayvanlar aleminde ise en yaygın verilen örnek, halinde avlanabilme gibi sosyal yetenekleri olan kurtların içerisinde, yoluna yalnız devam eden bireyler çıkabiliyor.

Bir alfa liderlik pozisyonuna oturur ve güç elde etmek amacı ile hiyerarşi ye uyum sağlar; güç oyunun adımlarını izler, bir beta sunulanın peşinden gider, bir gama bir delta kendi yolunda uyumla ilerlemeye çalışır, bir omega kendi dünyasında yaşar peki ya bir sigma ne yapar?

Öncelik le sorumuza cevap vermeden önce şuna değinelim; sigma en nadir olandır. Yani kendinizi sigma zannediyor olabilirsiniz ama malesef birçoğunuz değilsiniz.

Bir alfa erkek kendi maskülenite dünyasında kuralları koyan kişidir. Kendi Yolunu kendisi seçer. Kendi yarışının kazananı olma peşindedir. Hedefleri bir alfa ile bir beta ile kesişse bile rakip olarak gördükleri onlar değil kendisidir.

Bir alfa başkalarının düşüncelerini şekillendirip, imajını güçlendirirken bir sigma başkalarının kendisi hakkındaki düşüncelerini önemsemez. Bir alfa gibi iyi ve kötü nitelikteki ilgiye maruz kalabilir.

Bir sigmanın, Normlara karşı çıkma konusunda bir problemi yoktur. Genellikle başkalarından emir almayacakları bir yaşam ve çalışma koşulları oluşturur kendinin patronu olur. Para ve materyallere karşı geniş çapta bir ilgisi yoktur.

Eski çağlarda kendi yolunda giden bir savaşçı gibidirler. Kendi yolunda gitme ve bunun yanında bir alfanın öz güveni, domine etme yeteneği ve esnekliği gibi özelliklerine sahip olması nedeniyle, kadınların gözünde gerçekten çekicidirler.

Aslında bu yalnız kalma isteği değildir. Tek olma isteğidir.

Konfor alanlarını terk etme yeni işler deneme ve kimsenin göremediklerini görme konusunda başarıdırlar. Girişimci olarak kimsenin göremedikleri ile çıkagelmeleri yaygındır. Sessiz bir ortak ve çok çalışkandır.

Başlarda birçok insan tarafından tembel veya uyumsuz gibi görünseler de aslında sigmaların kendi yolunu bulmak için zamana ihtiyaçları vardır.

Herkesin kurallarına göreme yaşamak istememeleri, kafasındaki dünyayı oluşturana kadar ki süreçte kendisine bazı problemler doğurabilir.

İyi uyum sağlayabilir. Fakat bu uyumdan zevk almazlar.

Sigmalar bir kadının ilgisini çekmekten zevk alırken onlarla ilişki yaşama konusunda o kadar istekli değillerdir.

Bir sigma aslında trendleri takip etmez bu durum dış görünüşüne de yansır. Modaya uymaktan ziyade kendi tarzlarını yansıtırlar.  Aynı zamanda bir sigma hayatını ve rutinlerini başkalarına gösterme gayesi içerisinde değildir. Ana odaklanmayı bilir. Sosyal medya onun için hayatının her anını paylaşma noktası değildir.

Sigmanın belki de en önemli özelliği ve bir alfadan da farkı; her türlü gruba girip çıkabilir ve her türlü grupla ilişki kurabilir. Hiyerarşinin basamaklarını kimseye belli etmeden, sinsice tırmanabilir. Bu konuma gelmiş bir sigma çok tehlikeli olabilir. Gölgelerin içerisinden saldırabilir.

Bir alfa hiyerarşinin alt gruplarından rahatsız olur. Onun uyumu yukarıya çıkmak içindir. Bir sigma ise alt gruplara onlar kadar iyi uyum sağlayabilir.

Bir sigma, bir alfa kadar kadınların gözünde çekici olabilirken; alfalar gibi bir kadından hemen başka bir kadına atlama isteğinde değildirler. Onlar bir kadında ilgi duyabilecekleri noktaları ararlar fakat bir alfa gibi gerektiğinde hayatlarından o kişi çıkarabilir ve bunu yaparken duygusal kontrolünü elinde tutarlar.

Bir alfa harekete geçmek için uyarıya ihtiyaç duymaz harekete geçmek onlar için içgüdüseldir. Fakat bir sigmanın bir eylem için bir hedef için yeterli uyarıyı almaya ihtiyacı vardır.

Bir alfa hedefine giderken bazı noktalarda korkuya kapılsa da her ne olursa olsun hedefine gitmek için uğraşır. Korkularının üzerine gitmek onları ilerleme yolunun olağan bir parçasıdır.

Bir alfa gerektiği durumda başkaları adına karar almaktan korkmaz. Alfa kafasındaki düşünceleri söylemekten çekinmez. Günümüzde birçok insan alıngan ve her şeyden tetikleniyor olsa da bir alfa kendi hedefleri için kararlarının peşinden gitme uğrana kafasındakileri söyleyebilir.

Bir alfa bütüncül bir yaklaşımla hayatının her noktasına denge getirebilir ve zayıflıklarını örter.

Bir sigma bir alfanın aksine daha tahmin edilemezdir. Gölgeler içerisinde kendi yolunu yaratma konusunda daha iyidir.

Bir sigma risk analizi yapma konusunda iyidir. Her durumda korkularının üzerine gitmektense gerektiği noktalarda geri adım atma konusunda daha iyidir.

Bir sigma sistemlere ve hayatı düzenleyen kurallara karşı olduğu için bu kurallara bağlı ortaya çıkan aksaklıklara karşı bir duyarlılık göstermez. Yani kuralların çelişkileri problem yaratırsa kuralları suçladığı için bu onun problemi değildir. Bir alfa ise kontrol ve sorun çözme, yönetmede çok iyidir. Çelişkili durumları kendi avantajına kullanabilir.

Bir alfa bir sigmadan genellikle hoşlanmaz çünkü bir sigma bir alfanın oynadığı güç oyunun farkındadır.

Sigma alfanın bunu bildiğini bilir. Hiyerarşi oyununa adaptasyonu gerçekleşmiş bir tehlikeli bir rakip olabilir. Aykırı birisi için bile. Yani alfanın pozisyonu bir sigma karşısında onu daha tehlikeli bir rakip yapabilir.

Bir alfa yüksek statü ve güç sahibidir. Yüksek statü ve güç bir kadın için çekicidir. Bu alfanın kadınlara karşı avantajıdır.

Bir sigma ise gizem oluşturma ve bir kadının merak duygusunu körükleme konusunda başarılıdır. Bu sayede kendine bağlama konusunda da avantaj sahibidirler.

Burada bütün konuştuğumuz bütün bu sınıflandırmalar, aslında konu iyi anlaşılsın diyedir. Birçok insan aynı anda birçok özelliği bir arada barındırır. Birçok insan kendini kalıpların içerisine sığdırma derdindedir. Kendini kalıplara sıkıştırma, özünden ayrışma ve sonunda tek tipleşme ile sonuçlanır. Kendine uygun olmayan kalıplara girmeye zorlanmak ise potansiyeline ulaşmaya karşı engel oluşturur.

Ben alfa beta gibi kelimeleri kullanmayı sevmiyorum ve birsinin alfa ve beta sigma her ne ise birine odaklanıp saplantı haline getirmesini doğru bulmuyorum. Ben erkeğin bir davranış kalıbı belirlemesine değil bir vizyon geliştirmesini daha doğru buluyorum.

Kendini tanıdıktan sonra bir erkek kendine en uygun olanı ortaya çıkartmak için her karakterden hoşuna giden özellikleri üstlenmeli ve hoşuna gitmeyenleri çıkartmalıdır.

Bir kişi; bir alfanın yukarı çıkma arzusunu, disiplinini, cesaretini; bir sigmanın gölgelerde ilerleme ve adaptasyonunu, bir gamanın hevesini, bir beta ve omeganın analiz yeteneğini alması gerekir.

Kendinizi kalıplara sığdırmayın.

Bu arada bir insanın kişiliğini belirleyen binlerce etken vardır. Bir insan hiyerarşik sınıflamasına göre ahlaki değerlerini belirlemez. Bir sigma, bir alfa elde ettikleri ile gerçekten kötü olabilir iken bir beta gerçekten çok iyi kalpli olabilir. Bir omega kadınlardan nefret ederken bir başkası umursamadan devam edebilir. Her insan birden fazla karakter özelliğini bir arada gösterir bu yüzden de ortaya birbirinden farklı kişilikler çıkabilir. Kalıplara sıkışmadan olmak istediğiniz kişi için gerekli özellikleri toplayarak kendinizin en iyi versiyonu haline gelin.

 

 

Author

Write A Comment