Suudi Arabistanlı araştırmacılar testosteronu arttırmanın yepyeni bir doğal yolunu keşfettiler – ve tip 2 diyabeti tedavi edebilir …

Diyabet salgını patlarken, hastalıkla ilgili gittikçe artan sorunları keşfetmeye başlıyoruz.

Son yıllarda, bilim adamları tip 2 diyabet ve düşük testosteron arasında güçlü bir bağlantı keşfettiler.

Bu infertilite dahil olmak üzere birçok probleme yol açar.

Bazı araştırmacılar insanların binlerce yıldır diyabeti tedavi etmek için kullandıkları doğal ilaçları araştırıyor.
Son zamanlarda, araştırmacılar zeytin yaprağı ekstresinin diyabetle savaşabileceğini gösterdiler… Aynı zamanda erkek üreme sistemini koruyan düşük testosteronla da savaşabileceğini.

Bu araştırmacılar, Suudi Arabistan’daki Prens Sattam Bin Abdulaziz Üniversitesinde hayvan deneyleri yaptılar. Sonuçları Suudi Eczacılık Dergisi’nde yayımladılar.

Kronik olarak yükselen kan şekeri, düşük testosteron gibi birçok soruna neden olur.

Sürekli hiperglisemi, erkek doğurganlığının bozulması dahil olmak üzere birçok komplikasyonla ilişkilendirilmiştir.
Zeytin ağacının farklı bölümleri binlerce yıldır yüksek kan şekeri tedavisinde kullanılmaktadır.

Zeytin ağacı yaprakları, dünya genelindeki geleneksel ilaç tedavilerinde tip 2 diyabetteki kan şekeri seviyesini kontrol etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu araştırma, zeytin yaprağı ekstraktının sıçanlarda diyabetle ilişkili testis problemleri üzerine olan etkisini incelemiştir.

Bu çalışmada, zeytin yaprağı ekstraktının faydalı rolü, testis dokularındaki diyabetin yol açtığı olumsuz etki ile mücadeledesi araştırıldı.

Laboratuar farelerini altıdan beş gruba ayırdılar ve bazılarına tip 2 diyabete neden olan kimyasallar verdiler.

Sonra bu farelere, zeytin yaprağı özü de dahil olmak üzere farklı işlemler uyguladılar.

Diyabetin üreme sistemi üzerindeki etkisini azaltmada zeytin yaprağı özünün etkinliğini araştırmak için diyabetik sıçanlara 9 hafta süreyle zeytin yaprağı özü verildi.

Kan şekeri ve insülin seviyelerine baktılar. Ayrıca testosteron ve gonadotropinlerini de test ettiler (testisleri uyaran hormonlar)

Sıçanlar serum glukoz, insülin, testosteron ve gonadotropinler için kontrol edildi.
Testosteron en önemli erkek hormonlarından biridir ve gonadotropinler, sperm ve testosteron üretimini kontrol eden hormonlardır.

Tedavi almayan diyabetik hayvanlarda testosteron ve gonadotropinler daha düşük seviyelerdeydi.

Kimyasal olarak indüklenen tip 2 diyabet serum insülin, testosteron ve gonadotropin seviyelerini önemli ölçüde azalttı.Bu olumsuz etkilere testislerde hasar ve sperm sağlığının kötüleşmesi de eşlik etti.

Hem düşük doz hem de yüksek doz zeytin yaprağı ekstresi, erkek üreme sistemini tip 2 diyabete karşı korumuştur.
Zeytin yaprağı ekstresi, diyabetik sıçanlarda yukarıda belirtilen parametrelerin belirgin şekilde geri kazanılmasını sağlamıştır.
Araştırmacılar, yüksek kan şekeri tedavisinde kullanılan glibenclamid adlı bir ilaçla paralel deneyler yaptılar.

Zeytin yaprağı ekstresi farmasötik ilaçtan daha etkiliydi.
Zeytin yaprağı ekstresi, glibenklamitten daha fazla glisemik gelişme ve testis koruması gösteriyor.
Zeytin yaprağı ekstraktının etkileri doza bağımlıydı daha yüksek dozlar daha fazla koruma sağlamıştır.

En yüksek koruma derecesi, yüksek doz zeytin yaprağı ekstresi ile sergilendi.
Steroidojenik enzimler, testosteron gibi erkek hormonları üretir.Zeytin yaprağı özü bu enzimleri de arttırdı.

Zeytin yaprağı özü, diyabetik sıçanlarda testiküler steroidogenezi önemli ölçüde uyardı.

Bu bilgiler ışığında zeytin yaprağı ekstresi, erkek üreme sistemini tip 2 diyabetin zararlı etkilerine karşı koruyabiliyor gibi görünüyor.

Çalışma, zeytin yaprağı özünün diyabet kaynaklı üreme bozukluklarına karşı potansiyel bir koruyucu role sahip olduğunu kanıtlıyor.

Araştırmacılar, zeytin yaprağı ekstraktının iki önemli faydasını buldular:

Birincisi, steroidojenik enzimleri artırması.

Diğeri koruyucu etki yaparak oksidatif stresi azaltması.

Oksidatif stres, serbest elektronlar kontrolden çıktığında ve hücrelere ve DNA’ya zarar verdiğinde olan şeydir.

Zeytin yaprağı ekstresi, antioksidan etkiye sahiptir yani oksidatif strese neden olan serbest elektronları emer.

Sonuç olarak son zamanlarda pek çok antrenman öncesi ürünlere de koyulmaya başlanan zeytin yaprağı özü umut vadediyor.Sağlıkla ilgili sorunların tedavisi ve teşhisi konusunda her zaman öncelikle bir sağlık uzmanına danışmalısınız.

Write A Comment