Hipopituiter kelimesinin altında yatan aslında hipofiz bezinden salgılanan hormonların bir veya daha fazlasının eksikliğiyle iniltili olmasıdır. Hipofiz bezinin testosteron ile ilişkisi salgıladığı hormonlardır ki bu ayrıca yüzlerce akademik araştırmada ilişkilendirilmiştir. Bu noktada testosteron ile ilgili bilmemiz gereken hipotalamustan gelen sinyaller doğrultusunda söz konusu hormonunun salgılanma evresidir.
Bilimsel araştırmalarda adı geçen bu konuyu incelemeye alırken, çevresindeki diğer değişkenleri elemek neredeyse olanaksızdır. Bu bağlamda mümkün olduğunca izole olarak yapılan çalışmalar neticesinde bazı çıkarımlarda bulunmak bilim insanlarının en çok üstünde durduğu konu olmuştur.
Amerikan Fizyoloji dergisinde yayınlanan bir çalışmada testosteron ve büyüme hormonunun etkilerinin ayrı ayrı incelenmiş, bu iki hormonun toplam protein metabolizması üzerindeki etkilerinin değerlendirilmiştir. Çalışmaya 12 hipopititer (ön hipofiz bezi yetersizliği olan) gönüllü katılmış ve iki gruba ayrılmıştır. Birinci grupta büyüme hormonu ile büyüme hormonu + testosteron karşılaştırılmış; ikinci grupta ise testosteron ile büyüme hormonu + testosteron karşılaştırılmıştır.
Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgulardan bazıları şunlardır ;
Testosteron ve büyüme hormonunun artışı dinlenik enerji harcamasını ve yağ oksidasyonunu arttırmıştır. Bu iki hormonun birlikte alınması kas gücü ve vücut kompozisyonunda testosteronun tek başına alınmasına nazaran daha etkili olmuştur. Bir diğer enteresan bulgu hipopituiter çocuk bireylerde bu iki hormonun beraber alınması durumunda ciddi orada olumlu artış göstermiştir. Testosteronun ve büyüme hormonunun azalmasıyla yaşlanma arasında bir korelasyon gözlemlenmiştir.
Hipofiz bezinin bazı hormonlarının salınımında sorun yaşayan bireylerde testosteron ve büyüme hormonunun, protein sentezini arttırdığı ve enerji metabolizmasında düzeltici rol oynadığı saptanmıştır. Buradan hareketle testosteron hormonunun sağlıklı bir şekilde salgılanması ve bu düzeyi koruması vücudumuzda meydana gelen bir çok metabolik süreçte önemli rol oynamaktadır.

DüzenleyenAlper Çıkıkcı

Kaynak:JAMES GIBNEY,TROELS WOLTHERS,GUDMUNDUR JOHANNSSON,A.MARGOT UMPLEBY,KEN K.Y. HO , Growth hormone and testosterone interact positively to enhance
protein and energy metabolism in hypopituitary men, American Journal of Physiology Endocrinal Metabolism, 289: E266–E271,(2005)
American Physiology Society -www.physiology.org/journal/ajpendo (Erişim Tarihi 14.12.2018)

Write A Comment