Nitrosigine son zamanlarda pazara girdi ve çeşitli antrenman öncesi ürünlerinde kullanılması çıtayı oldukça yükseltti. Nitrosigine ABD’de patentlenmiştir.Çalışmalar nitrosiginin NO (nitrik oksit) seviyelerini büyük ölçüde arttırdığını göstermektedir. (1)

NO seviyeleri yükseldiğinde ne olur? Bu artış kaslardan daha fazla kanın akmasına neden olur ve bu da fiziksel aktivitede performans artışı sağlar.

Nitrosigine hızlı etki eder ve yarım saat içinde arginin seviyelerini yükseltir etkisi 3 saate kadar sürebilir.

Arginin VS Nitrosigine

NO seviyelerinde bir artış kaslara da oksijen tedarikinde bir artışa yol açar. Birçok supplement firması, etkili bir egzersiz için NO’daki bu artışın ne kadar önemli olabileceğini vurgulamaktadır. Bu nedenle ürünlerin çoğunda yüksek dozlarda arginin kullanılmaktadır.

Nitrosigine gibi arginin de NO seviyelerini arttırır ancak argininin büyük çoğunluğu emildikten sonra hızla parçalanır.

Nitrosigin ise farklıdır. Patentli kompleksi arginin ve silikondan oluşur. Arginin ve silikon, yoğun fiziksel aktivite yapan herkesin yararlanabileceği faydalar sağlamak için birlikte çalışır.

Sadece kan akışını arttırmakla kalmaz, aynı zamanda serum silikon seviyelerini de yükseltir, bu da daha sağlıklı arterlere yol açar.

Bu arteriyel fayda Nitrosigine özgüdür. Sağlıklı arterler, sağlıksız arterlerden daha yüksek serum silikon seviyelerine sahiptir. Arterlerin dokuları, daha yüksek silikon seviyeleri ile korunacak şekilde iç astarlıdır.

Bu, arterlerin daha az hasar alma şansı olacağı ve kan akışının bloke edilmesinde azalma olacağı anlamına gelir. Klinik bir çalışma, Nitrosigin’in silikon seviyelerini sadece 1.5 saatte önemli ölçüde artıracağını göstermektedir.

Nitrosiginin Klinik Çalışmaları

Nitrosigin bilim tarafından desteklenmektedir. Bu bileşen üzerinde klinik öncesi çalışmalar yapılmıştır. Klinik bir çalışma da yapıldı. Ve sonuçlar, bu bağlı arginin silikatın egzersiz meraklıları için çok çeşitli şekillerde faydalı olduğunu göstermektedir.

Nitrosigin, amino asit argininden daha iyi performans gösterir çünkü arginin ve silikon sinerjist çalışırlar.

Klinik öncesi çalışmalar, kan damarlarının esnekliğini arttırmak söz konusu olduğunda Nitrosigin’in arginin HCl’den çok daha verimli çalıştığı sonucuna varır. Aslında, bu esneklik arginin ile karşılaştırıldığında 5 kat daha etkili bir şekilde yükseltilir. (2,3)

Nitrosigin tüketiciler için NO seviyelerini arttırır. Bu artış daha fazla kan akışı ve kaslara oksijen sağlar.Ancak sadece NO seviyelerini geçici olarak arttırmaz.Araştırmaya göre, bu takviye kullanımı zamanla devam ettiği sürece nitrik oksit seviyeleri oluşturmaya devam edecektir.

Nitrosigin, çok çeşitli önemli fizyolojik fonksiyonları temsil eden ve çeşitli hücresel süreçlerde kritik rol oynayan kan protein düzeylerini önemli ölçüde artırır. Nitrosiginin klinik olarak vazodilasyonu, bilişsel işlevi ve çok daha fazlasını önemli ölçüde arttırdığı gösterilmiştir. Güçlü bir vazodilatör olarak bilinen bir kan proteini olan kallistatin ve bilişsel işlevi artıran bir kan proteini olan afamin, sırasıyla % 32 ve % 46 oranında önemli artışlar gösterdi.

Ayrıca tek bir dozdan sonra, Nitrosigin’in klinik olarak zihinsel keskinliği önemli ölçüde arttırdığı ve 15 dakika içinde odaklanmayı % 33 artırdığı gösterilmiştir. Nitrosigine’in zihinsel keskinlik üzerindeki etkisi zamanla artmaya devam eder.

Nitrosigine, ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından Yeni Bir Diyet Malzemesi veya “NDI” olarak bildirilmiştir. Nitrosigine ayrıca beslenme çubukları ve içecekler gibi ürünlerde kullanılmak üzere “Genel Olarak Güvenli Olarak Tanınır”

Sporcu beslenme konusunda uzmanlaşmış şirketler Nitrosigine’nin faydalarını fark etmeye başladılar. Bu bileşeni içeren birçok ürün artık mağazalarda bulunabilirken diğer ürünler hala geliştirilmektedir.

20-38 yaş arası sağlıklı erkek katılımcıları kullanan klinik çalışma, Deneysel Biyoloji Amerikan Dernekleri Federasyonu Dergisi’nde yayımlandı.

Her katılımcıya 2 hafta boyunca günlük olarak 1500 mg Nitrosigin dozu verildi. Sadece 1 saat sonra silikon seviyelerinde ani bir sıçrama oldu ve plazma arginin seviyeleri yaklaşık 30 dakika içinde önemli ölçüde arttı.

Nitrosigine ne sıklıkla alınmalıdır?

Nitrosigine sahip herhangi bir ürünün günlük olarak düzenli olarak kullanılması güvenlidir. Etkiler 30 dakika içinde başlayacaktır. Bu etkiler yaklaşık 3 saat sürebilir.

Nitrosigin’in spesifik faydaları nelerdir?

Klinik öncesi çalışmalara göre Nitrosigine, silikon ve nitrik oksit seviyelerini artıracaktır. NO seviyeleri arttığında, kaslar boyunca kan akışı ve oksijen kaynağı da artar. Artan silikon seviyeleri daha sağlıklı arterlere yol açar.

Nitrosigin, kan damarlarının esnekliğini artıracaktır. Nitrosigin, daha yüksek kardiyovasküler sağlık seviyelerine bağlanabilir.

Silikon ve spor,beslenme ilişkisi nedir?

Daha yüksek silikon seviyeleri, genel kan akışınızı artıracaktır, bu da herhangi bir egzersiz rutini için faydalıdır. Silikon, arterlerinizin duvarlarına daha fazla esneklik sağlar.

Arteriyel sertlik, doğal yaşlanma nedeniyle zamanla ortaya çıkan bir sorundur. Silikon bu etkileri büyük ölçüde azaltır ve buna bağlı olarak kardiyovasküler sorunların olasılığını büyük ölçüde azaltır.

Nitrosigine’i düzenli ve günlük olarak almanın herhangi bir yararı var mı?

Evet, Nitrosigine’nin sürekli kullanımı NO seviyelerinde sürekli artış sağlar.

Nitrosigin’in olumsuz yan etkileri var mı?

Herhangi bir ciddi yan etki bildirilmemiştir. Bu bileşen bir uyarıcı değildir. Nitrosigine’nin güvenliği kapsamlı bir şekilde test edilmiştir ve GRDA onayı vardır.

Nitrosigin, kardiyovasküler sistemin daha yüksek genel sağlığı ile bağlantılı olabilir. Bu bağlı arginin silikatın sürekli kullanımı, NO seviyelerinde sürekli artışlara yol açacaktır ve L-Citrulline ile birleştirildiğinde daha da güçlü olabilir .

Ayrıca titiz güvenlik testlerinden geçmiştir. Bilinen bir yan etkisi yoktur. Klinik öncesi çalışmalar ve tek bir klinik çalışma, bu sporcu takviyesinin, tipik egzersiz rutinlerini yükseltmek isteyen tüketiciler için gerçekten harikalar yaratabileceği sonucuna varmıştır.

Referanslar:

  1. D. Kalman, et al., ‘A Clinical Evaluation to Determine the Safety, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of an Inositol-Stabilized Arginine Silicate Dietary Supplement in Healthy Adult Males,’ The FASEB Journal 28(1), SLB418 (2014). – Link
  2. S.D. Proctor, S.E. Kelly and J.C. Russell, ‘A Novel Complex of Arginine-Silicate Improves Micro- and Macrovascular Function and Inhibits Glomerular Sclerosis in Insulin-Resistant JCR:LA-cp Rats,’ Diabetologia 48(9), 1925–1932 (2005). – Link
  3. S.D. Proctor, et al., ‘Metabolic Effects of a Novel Silicate Inositol Complex of the Nitric Oxide Precursor Arginine in the Obese Insulin-Resistant JCR:LA-cp Rat,’ Metabolism 56(10), 1318–1325 (2007). – Link

Write A Comment