Düşük Testosteron Seni Daha Erken Öldürebilir mi?

Washington Üniversitesinde yürütülen bir çalışma,testosteron düzeyi düşük olan erkeklerin 40 yaşından sonra dört yıllık bir süre içinde normal hormon düzeyleri olan erkeklere göre daha yüksek ölüm riski bulunduğunu öne sürüyor.

Bununla birlikte, eğer ikisi doğrudan ilişkiliyse de açık değildir ve araştırmacılar,düşük testosteron seviyelerinin ve ölüm oranlarının artmasından üçüncü bilinmeyen bir faktörün sorumlu olduğunu söylüyor .

Testosteron düzeyleri;erkekler arasında,hastalık veya stresin bir sonucu olarak oldukça farklılık gösterebilir.Bununla birlikte, yapılan çalışmalar erkeklerde hormon seviyelerinin tutarlı bir şekilde yaşlandıkça azaldığını göstermiştir.

Normal bir erkeğin testosteron seviyesi yaklaşık 20 yaşında pik yapar ve sonra yavaş yavaş azalır.30 yaşından sonra yılda yaklaşık yüzde 1-1,5 azalır.Düşüşün hormonun üretildiği testislerde ve beyinde yaşa bağlı değişikliklerden kaynaklandığı düşünülüyor.

Düşük testosteron seviyeleri kas kütlesinin ve kemik yoğunluğunun azalmasına, cinsel dürtü azalmasına , azalmış enerji, sinirlilik ve depresyon duygularına neden olabilir.

Araştırmacılar, testosteron düzeyleri ile ölüm arasındaki ilişkiyi, 40 yaş ve üstü toplam 858 erkek gazide incelediler. Katılımcıların testosteron seviyeleri 1994 ve 1999 yılları arasında en az iki kez kontrol edildi. Erkekler 2002’den itibaren ortalama 4.3 yıl ve maksimum sekiz yıl takip edildi.

Yaklaşık yüzde 19’unda (166 erkek) testosteron düzeyi düşüktü; Yüzde 28’i (240 erkek) değişken düşük ve normal seviyelere sahipti; ve yüzde 53’ü (452 ​​erkek) normal testosteron seviyesine sahipti.

Çalışma boyunca normal testosteron düzeyi olan erkeklerin yaklaşık yüzde 20’si, orta değişken düzeylerde olan erkeklerin yüzde 24,6’sı ve düşük düzeydekilerin yüzde 34,9’u öldü.

Testosteron düzeyi düşük olan erkekler, normal olanlara kıyasla ölüm riskinde yüzde 88 artış gösterdi. Etki ;yaş, diğer hastalıklar ve vücut kitle indeksi gibi değişkenler kontrol edildikten sonra da devam etti.

Mortalite araştırmacıları ilk takip yılı içinde ölen erkeklerin verilerini ortadan kaldırıp verileri tekrar analiz etmeleri sonrasında düşük testosteronun erkekler için riski yüzde 68’e düştü. Bu; ameliyattan, travmadan veya kritik hastalıklardan kısa bir süre sonra oluşabilecek testosteron seviyelerindeki düşüşleri kontrol etmek için yapıldı.

Belirsiz bağlantı

Araştırmacılar, erken ölümler hariç tutulduktan sonra etkinin hala yüksek olduğunu, düşük testosteron ve mortalite arasındaki bağlantının sadece akut hastalıklardan kaynaklanmadığını söylüyor.

Bununla birlikte, bu çalışma eski tıbbi kayıtlara dayanan geriye dönük bir çalışma olduğundan, sadece testosteron ve artan ölüm oranlarının birbirleriyle bağlantılı olduğu sonucuna varılabilir . Bunun için, uzun bir süre boyunca bir grup insanı izleyen prospektif bir çalışmaya ihtiyaç vardır.

Araştırmacı Shores , “Düşük testosteronlu erkeklerde ölüm oranlarının daha yüksek olduğu doğru ancak ölçemediğimiz başka bir faktörden kaynaklanıyor olabilir.” dedi .

Shores ayrıca, çalışmalarındaki gazilerin nüfusun benzersiz bir altkümesi olduğunu ve gelecekteki çalışmaların daha farklı erkek gruplarına bakması gerektiğini belirtiyor.

“Muhtemelen yaşlarından dolayı çoğu erkekten daha fazla hastaydılar.” dedi. “Hepsinde ortalama 5 kronik hastalık vardı.”

Shores, çalışmasının sonuçlarının, yaşlanan erkekler için testosteron replasman tedavisi önerebilmesi için kesin olmadığını söyledi. Ayrıca, bu tedavinin genel riskleri ve yararları henüz tam bilinmemektedir.

Shores, “Testosteron replasmanı ile prostat kanseri arasında bilinen hiçbir bağlantı yoktur ancak yapılan çalışmalar, bir bağlantı olup olmadığını tespit etmek için yeterince büyük değildir.”

Write A Comment