Zencefil ülkemizde yaygın kullanılan bir baharattır.Erkeklerin mutlaka tüketmesi gereken besinlerin başında gelir. Taze, kurutulmuş veya toz halinde kullanılabilir. Zencefil köksapı; gingerol, shogaoller, zerdiol ve zerdion gibi biyolojik olarak aktif birkaç bileşik içerir.Şimdi gelelim neden erkekler için bu kadar önemli olduğuna:

Testosteron Artırıcı Olarak Zencefil

Zencefil köksap tozunun günde 50 mg / kg ve 100 mg / kg dozlarda antioksidan ve androjenik aktiviteye sahip olduğu bildirilmiştir. Kg başına 100 mg zencefil uygulaması, serum testosteron seviyelerini  önemli ölçüde arttırdı.Ayrıca günde 50 mg / kg  kullanımda da testosteronda artış vardı ancak istatistiksel anlamlılığa ulaşamadı.Kamtchouing ve ark.  ayrıca sağlıklı sıçanlarda serum testosteron düzeylerinin yanı sıra testisin ağırlığında ve testiküler kolesterol düzeylerinde de artış olduğunu bildirmişlerdir . 500 mg / kg ve 1000 mg / kg dozlarını kullanan bir başka çalışmada Zingiber officinale ekstresinin doğurganlık önleyici özelliklere sahip olduğu belirtilmiştir.Kontrollerle karşılaştırıldığında serum testosteron düzeylerinde  ve seminal kalitede doza ve süreye bağlı artışlar belirtilmiştir. Çok yüksek bir dozda (35 gün boyunca 2000 mg / kg), zencefil, androjenik aktiviteden kaynaklanan negatif geri besleme reaksiyonundan kaynaklanabilecek testis ağırlıklarını hafifçe azaltmıştır.Zencefil ve çinko kombinasyonunun sıçanlarda testosteronu daha da artırdığı görülmektedir.

Zencefil ayrıca alüminyum klorür nedeniyle üreme organlarının hasar görmesini ve kemoterapi ilacı olan Cisplatin’ten kaynaklı testis hasarını önledi. Morakinyo ve diğ. , Khaki ve ark. , ve Shalaby ve diğ.  zencefilin sağlıklı sperm parametrelerini geliştirmede umut verici olabileceği sonucuna varmışlardır .

İnsan çalışması

Tikrit Üniversitesi’nde  araştırmacılar tarafından bir ön çalışma infertil erkekler üzerinde (p <0.01). 30 haftalık tedaviden sonra serum testosteron % 17,7 serum LH % 43,2 ve serum FSH % 17,6 artmıştır; kullanılan zencefil dozu açıklanmamıştır. Zencefilin testosteron üretimini iyileştirme mekanizmasının infertil erkeklerde SDF’nin (sperm DNA parçalanması) azaltılması vasıtasıyla etkili olduğu belirtilmiştir. SDF testosteron düzeyleri ile negatif korelasyon gösterir.

 

Bir çalışma ayrıca glutatyon düzeylerinde anlamlı artış olduğunu bildirmiştir. Glutatiyonun l-sitrülin ile sinerjik bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir, çünkü bunların kombinasyonu nitrat ve nitrit seviyelerini daha da arttırır ve NO’nun sürekli salınmasına katkıda bulunur. Önceki bazı çalışmalar glutatyonun L-arginin döngüsünü uyardığını ve nitrik oksit sentazını (NOS) arttırdığını göstermiştir.

2016 yılında yayınlanan bir çalışma 10 mg/kg/gün zencefil ekstraktının 6 hafta boyunca dayanıklılık antrenmanı üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Çalışma, ekstrakt ile kombinasyon halinde antenmanın testosteronu önemli ölçüde artırırken kortizolü de önemli ölçüde azalttığını bildirdi.

Sindirim Yardımı için Zencefil

Oral zencefilin mide boşalmasını hızlandırdığı ve gastrik motiliteyi  (sindirime yardımcı olan midenin spontan hareketleri) uyardığı bildirilmiştir . Çoğu çalışma gastrik boşalma süresi üzerinde ancak bir çeşit hastalık durumunda bazı yararlı etkileri olabileceğini bildirmektedir. Sağlıklı bireylerde zencefil ayrıca antral kasılma stimülasyonu ile gastrik boşalmayı artırıyor gibi görünmektedir.Bununla birlikte, Phillips ve arkadaşları zencefilin gastrik boşalma üzerinde bir etki ilişkisi olmadığını bildirmişlerdir. Hayvanlarda zencefil ve aktif bileşeni Gingerol’ün gastrointestinal sistem geçişini arttırdığı bildirilmiştir.

Kan Şekeri ve Lipid Konsantrasyonlarına Etkileri

Çalışmalar, zencefil ekstraktının (1.000 ila 2.000 mg arasındaki dozlarda) serum açlık glikozunu azalttığını tekrar tekrar göstermektedir.Ayrıca insülin duyarlılığını da artırır.

Dokuz randomize kontrollü çalışmanın meta analizi ,zencefilin kan şekeri ve lipid konsantrasyonlarındaki (toplam kolesterol, trigliserid, düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol) net değişiklikler üzerindeki etkilerini değerlendirdi. T2DM veya hiperlipidemili toplam 609 yetişkinde zencefil takviyesi; toplam kolesterol, trigliseritler ve kan şekeri plazma seviyelerinde önemli düşüşlere yol açtı, ancak LDL-c seviyelerinde anlamlı olmayan bir azalmaya yol açtı.

Zencefilin Diğer Faydaları

Srivastava ve Thomson ve ark.  “Zencefil doğal antitrombotik ajan olarak kullanılabilir .” Zencefil ayrıca insanlarda ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde ve aynı zamanda  hamilelik sırasında sabah bulantılarının önlenmesinde faydalı bir ilaç olarak kaydedilmiştir . Yüksek dozlarda (500 mg / kg) sulu zencefil ekstresi kolesterol düşürücü etki gösterir.

Eklem sağlığı

Zencefil genellikle eklem destek takviyelerinde bulunur. İyi tasarlanmış bir araştırma yoktur ancak zencefilin muhtemelen anti-enflamatuar ve anti-oksidan aktivitesi burada etkili olabilir. Anti-oksidan aktivitesinden dolayı zencefilin Osteoartrit (Kireçlenme) ve romatoid artritin eklem ağrısını hafifletmek için bazı etkinliği olduğu bildirilmiştir.  Beş çalışmanın (593 hasta) meta-analizinde, zencefilin kireçlenme tedavisi için mütevazı derecede etkili ve makul derecede güvenli olduğu bulunmuştur.Ağrı ve sakatlığı azaltabilmiştir.

Herhangi Bir Yan Etkisi Var mı?

Zencefil, sadece az ve önemsiz yan etkileri olan güvenli bir bitkisel ilaç olarak kabul edilir [1]. Hafif diyare gibi bazı küçük yan etkiler , insanlarda zencefil kullanımı ile ilişkilendirilmiştir.Zencefil ayrıca mide ekşimesine neden olabilir ve çok daha yüksek dozlarda mide tahriş edici olabilir. Erkek diyabetik sıçanlar üzerinde yapılan bir çalışma, Zingiber officinale özlerinin yüksek güvenlikli olduğu ve Zingiber officinale köklerinin bir içecek olarak alınmasının cinsel iktidarsızlığı olan diyabetik hastalar için yararlı olabileceği sonucuna varmıştır.

Uyarı : Zencefil muhtemelen fibrinolitik aktiviteyi etkileyebilir, bu nedenle antikoagülan ilaçlar alan hastaların önlem almaları önerilmektedir.

 

 

 1. Khaki, Arash, et al. “The effects of Ginger on spermatogenesis and sperm parameters of rat.” Iranian Journal of Reproductive Medicine 7.1 (2009): 7-12.
 2. Kamtchouing, Pierre, et al. “Evaluation of androgenic activity of Zingiber officinale and Pentadiplandra brazzeana in male rats.” Asian journal of andrology 4.4 (2002): 299-302.
 3. Morakinyo, A. O., O. S. Adeniyi, and A. P. Arikawe. “Effects of Zingiber officinale on reproductive functions in the male rat.” African Journal of Biomedical Research 11.3 (2008).
 4. Rong, Xianglu, et al. “A 35-day gavage safety assessment of ginger in rats.” Regulatory Toxicology and Pharmacology 54.2 (2009): 118-123.
 5. Moselhy, W. A., et al. “Role of ginger against the reproductive toxicity of aluminium chloride in albino male rats.” Reproduction in Domestic Animals 47.2 (2012): 335-343.
 6. Amin, Amr, et al. “Herbal extracts counteract cisplatin‐mediated cell death in rat testis.” Asian journal of andrology 10.2 (2008): 291-297.
 7. Khaki, Arash, et al. “The effects of Ginger on spermatogenesis and sperm parameters of rat.” Iranian Journal of Reproductive Medicine 7.1 (2009): 7-12.
 8. Shalaby, M. A., and Samar M. Mouneir. “Effect of zingiber officinale roots and cinnamon zeylanicum bark on fertility of male diabetic rats.” Global Veterinaria 5.6 (2010): 341-347.
 9. Waleed Abid Al-Kadir Mares, et al. “The effect of Ginger on semen parameters and serum FSH, LH & testosterone of infertile men.” Tikrit Medical Journal 2012;18(2): 322-329
 10. Stewart, J. J., et al. “Effects of ginger on motion sickness susceptibility and gastric function.” Pharmacology 42.2 (1991): 111-120.
 11. Shariatpanahi, Zahra Vahdat, et al. “Ginger extract reduces delayed gastric emptying and nosocomial pneumonia in adult respiratory distress syndrome patients hospitalized in an intensive care unit.” Journal of critical care 25.4 (2010): 647-650.
 12. Wu, Keng-Liang, et al. “Effects of ginger on gastric emptying and motility in healthy humans.” European journal of gastroenterology & hepatology 20.5 (2008): 436-440.
 13. Phillips, S., S. Hutchinson, and R. Ruggier. “Zingiber officinale does not affect gastric emptying rate.” Anaesthesia 48.5 (1993): 393-395.
 14. Yamahara, Johji, et al. “Gastrointestinal motility enhancing effect of ginger and its active constituents.” Chemical & pharmaceutical bulletin 38.2 (1990): 430.
 15. Srivastava, K. C. “Aqueous extracts of onion, garlic and ginger inhibit platelet aggregation and alter arachidonic acid metabolism.” Biomedica biochimica acta 43.8-9 (1984): S335.
 16. Mohammadbeigi, Robabeh, et al. “Comparing the effects of ginger and metoclopramide on the treatment of pregnancy nausea.” Pakistan journal of biological sciences: PJBS 14.16 (2011): 817.
 17. Ramadan, Gamal, Mohammed Ali Al-Kahtani, and Wael Mohamed El-Sayed. “Anti-inflammatory and anti-oxidant properties of Curcuma longa (Turmeric) versus Zingiber officinale (Ginger) rhizomes in rat adjuvant-induced arthritis.” Inflammation 34.4 (2011): 291-301.
 18. Wigler, I., et al. “The effects of Zintona EC (a ginger extract) on symptomatic gonarthritis.” Osteoarthritis and cartilage 11.11 (2003): 783-789.
 19. Ali, Badreldin H., et al. “Some phytochemical, pharmacological and toxicological properties of ginger ( Zingiber officinale Roscoe): A review of recent research.” Food and chemical Toxicology 46.2 (2008): 409-420.
 20. Shalaby, M. A., and A. R. Hamowieh. “Safety and efficacy of Zingiber officinale roots on fertility of male diabetic rats.” Food and Chemical Toxicology 48.10 (2010): 2920-2924.
 21. Thomson, M., et al. “The use of ginger (Zingiber officinale Rosc.) as a potential anti-inflammatory and antithrombotic agent.” Prostaglandins, leukotrienes and essential fatty acids 67.6 (2002): 475-478.
 22. Hosseini, Jalil, et al. “The influence of ginger (Zingiber officinale) on human sperm quality and DNA fragmentation: A double-blind randomized clinical trial.” International Journal of Reproductive BioMedicine 14.8 (2016): 533.
 23. Wdowiak, Artur, et al. “Levels of FSH, LH and testosterone, and sperm DNA fragmentation.” Neuroendocrinology Letters 35.1 (2014): 73-79.
 24. Busman, Hendri, and Mohammad Kanedi. “Testicular Function of Rats Treated with Water Extract of Red Ginger (Zingiber officinale var. rubrum) Combined with Zinc.” Journal of Food and Nutrition Research 4.3 (2016): 157-162.
 25. Barari, Ali Reza, and Saeed Shirali. “Endurance training and ginger supplement on TSH, T3, T4, testosterone and cortisol hormone in obese men.” Persian Journal of Medical Sciences (PJMS) 3.1 (2016).
 26. Imani, Hossein, et al. “Effects of ginger on serum glucose, advanced glycation end products, and inflammation in peritoneal dialysis patients.” Nutrition 31.5 (2015): 703-707.
 27. Mahluji, Sepide, et al. “Effects of ginger (Zingiber officinale) on plasma glucose level, HbA1c and insulin sensitivity in type 2 diabetic patients.” International journal of food sciences and nutrition 64.6 (2013): 682-686.
 28. Saravanan, Natarajan, et al. “Dietary ginger improves glucose dysregulation in a long-term high-fat high-fructose fed prediabetic rat model.” (2017).
 29. Wei, Chien-Kei, et al. “6-Paradol and 6-Shogaol, the Pungent Compounds of Ginger, Promote Glucose Utilization in Adipocytes and Myotubes, and 6-Paradol Reduces Blood Glucose in High-Fat Diet-Fed Mice.” International Journal of Molecular Sciences 18.1 (2017): 168.
 30. Chen, Huadong, et al. “Metabolism of [6]-shogaol in mice and in cancer cells.” Drug Metabolism and Disposition 40.4 (2012): 742-753.
 31. Jafarnejad, Sadegh, et al. “Effect of ginger (Zingiber officinale) on blood glucose and lipid concentrations in diabetic and hyperlipidemic subjects: A meta-analysis of randomized controlled trials.” Journal of Functional Foods 29 (2017): 127-134.
 32. Bartels, E. M., et al. “Efficacy and safety of ginger in osteoarthritis patients: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials.” Osteoarthritis and cartilage 23.1 (2015): 13-21.

 

Write A Comment